Книга "Основи на програмирането" (със C#)

Книгата "Основи на програмирането със C#" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C#.

Книга основи на програмирането със C# - корица

Изтеглете книгата "Основи на програмирането със C#" в PDF формат:

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C#
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0635-0
  • Издание: Faber Publishing, София, май 2017 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CSharp-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!

results matching ""

    No results matching ""