Judge системата за проверка на задачите

СофтУни Judge системата (https://judge.softuni.bg) представлява автоматизирана система в Интернет за проверка на решения на задачи по програмиране чрез поредица от тестове. Предаването и проверката на задачите се извършва в реално време: пращате решение и след секунди получавате отговор дали е вярно. Всеки успешно преминат тест дава предвидените за него точки. При вярно решение получавате всички точки за задачата. При частично вярно решение получавате част от точките за дадената задача. При напълно грешно решение, получавате 0 точки.

Всички задачи от настоящата книга са достъпни за тестване в СофтУни judge и силно препоръчваме да ги тествате след като ги решите, за да знаете дали не изпускате нещо и дали наистина решението ви работи правилно, според изискванията на задачата.

Имайте предвид и някои особености на SoftUni judge:

  • За всяка задача judge системата пази най-високия постигнат резултат. Ако качите решение с грешен код или по-слаб резултат от предишното ви изпратено, системата няма да ви отнеме точки.
  • Изходните резултати на вашата програма се сравняват от системата стриктно с очаквания резултат. Всеки излишен символ, липсваща запетайка или интервал може доведе до 0 точки на съответния тест. Изходът, който judge системата очаква, е описан в условието на всяка задача и към него не трябва да се добавя нищо повече.

Пример: ако в изхода се изисква да се отпечата число (напр. 25), не извеждайте описателни съобщения като The result is: 25, а отпечатайте точно каквото се изисква, т.е. само числото.

СофтУни judge системата е достъпна по всяко време от нейния сайт: https://judge.softuni.bg.

  • За вход използвайте автентикацията си от сайта на СофтУни: https://softuni.bg.
  • Използването на системата е безплатно и не е обвързано с участието в курсовете на СофтУни.

Убедени сме, че след няколко изпратени задачи, ще ви хареса да получавате моментална обратна връзка дали написаното от вас решение е вярно, и Judge системата ще ви стане най-любимия помощник при учене на програмирането.

results matching ""

    No results matching ""