Продължителност на обучението в СофтУни

Обучението в СофтУни е с продължителност 2-3 години (в зависимост от професията и избраните специализации) и за това време е нормално да достигнете добро начално ниво (junior developer), но само ако учите сериозно и здраво пишете код всеки ден. При добър успех един типичен студент започва работа на средата на обучението си (след около 1.5 години). Благодарение на добре развита партньорска мрежа кариерният център на СофтУни предлага работа в софтуерна или ИТ фирма на всички студенти в СофтУни, които имат много добър или отличен успех. Започването на работа по специалността при силен успех в СофтУни, съчетан с желание за работа и разумни очаквания спрямо работодателя, е почти гарантирано.

results matching ""

    No results matching ""