Учебен план за софтуерни инженери

След изпита ви очаква сериозен учебен план по програмата на СофтУни за обучение на софтуерни инженери. Той е поредица от модули с по няколко курса по програмиране и софтуерни технологии, изцяло насочени към усвояване на фундаментални познания от разработката на софтуер и придобиване на практически умения за работа като програмист с най-съвременните софтуерни технологии. На студентите се предоставя избор измежду няколко професии и специализации с фокус върху C#, Java, JavaScript, PHP и други езици и технологии. Всяка професия се изучава в няколко модула с продължителност от 4 месеца и всеки модул съдържа 2 или 3 курса. Учебните занятия са разделени на теоретична подготовка (30%) и практически упражнения, проекти и занимания (70%), а всеки курс завършва с практически изпит или практически курсов проект.

results matching ""

    No results matching ""