Форматиране на изхода

В края на задачата трябва да принтираме определен изход, в зависимост от следното условие:

  • Ако не са били направени никакви покупки – "No purchases. Money left: {останали пари} lv."
  • Ако е направена поне една покупка - "{брой покупки} purchases. Money left: {останали пари} lv."

Операциите по принтиране са тривиални, като единственото нещо, с което трябва да се съобразим е, че парите трябва да се принтират с точност от 2 символа след десетичния знак.

Как можем да направим това? Ще оставим отговора на този въпрос на читателя.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/519#0.

results matching ""

    No results matching ""