Задача: бикове и крави

Всички знаем играта „Бикове и крави“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Bulls_and_cows). При дадено 4-цифрено тайно число и 4-цифрено предполагаемо число, използваме следните правила:

 • Ако имаме цифра от предполагаемото число, която съвпада с цифра от тайното число и е на същата позиция, имаме бик.
 • Ако имаме цифра от предполагаемото число, която съвпада с цифра от тайното число, но е на различна позиция, имаме крава.
Тайно число 1 4 8 1 Коментар
Предполагаемо число 8 8 1 1 Бикове = 1
Крави = 2
Тайно число 2 2 4 1 Коментар
Предполагаемо число 9 9 2 4 Бикове = 0
Крави = 2

При дадено тайно число и брой на бикове и крави, нашата задача е да намерим всички възможни предполагаеми числа в нарастващ ред.

Ако не съществуват предполагаеми числа, които да отговарят на зададените критерии на конзолата, трябва да се отпечата "No".

Входни данни

Входните данни се четат от конзолата. Входът се състои от 3 реда:

 • Първият ред съдържа секретното число.
 • Вторият ред съдържа броя бикове.
 • Третият ред съдържа броя крави.

Входните данни ще бъдат винаги валидни. Няма нужда да бъдат проверявани.

Изходни данни

Изходните данни трябва да се принтират на конзолата. Изходът трябва да се състои от един единствен редвсички предполагаеми числа, разделени с единично празно място. Ако не съществуват предполагаеми числа, които да отговарят на зададените критерии на конзолата, трябва да се изпише “No”.

Ограничения

 • Тайното число винаги ще се състои от 4 цифри в интервала [1..9].
 • Броят на кравите и биковете винаги ще е в интервала [0..9].
 • Позволено време за изпълнение: 0.15 секунди.
 • Позволена памет: 16 MB.

Примерен вход и изход

Вход Изход
2228
2
1
1222 2122 2212 2232 2242 2252 2262 2272 2281 2283 2284 2285 2286 2287 2289 2292 2322 2422 2522 2622 2722 2821 2823 2824 2825 2826 2827 2829 2922 3222 4222 5222 6222 7222 8221 8223 8224 8225 8226 8227 8229 9222
Вход Изход
1234
3
0
1134 1214 1224 1231 1232 1233 1235 1236 1237 1238 1239 1244 1254 1264 1274 1284 1294 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934 2234 3234 4234 5234 6234 7234 8234 9234
Вход Изход
1234
3
1
No

results matching ""

  No results matching ""