Генериране на всички комбинации

За да генерираме всички комбинации с дължина 1 използвайки 5 символа, бихме използвали цикъл от 0..4, като всяко число от цикъла ще искаме да отговаря на един символ. За да генерираме всички комбинации с дължина 2 използвайки 5 символа (т.е. "aa", "ab", "ac", …, "ba", …), бихме направили два вложени цикъла, всеки обхождащ цифрите от 0 до 4, като отново ще направим, така че всяка цифра да отговаря на конкретен символ. Тази стъпка ще повторим 5 пъти, така че накрая да имаме 5 вложени цикъла с индекси i1, i2, i3, i4 и i5.

results matching ""

    No results matching ""