Намиране на общо число за двете редици

След като сме генерирали числата и в двете редици, можем да пристъпим към обединението им и изграждането на крайното решение. Как ще изглежда то? За всяко от числата в едната редица (започвайки от по-малкото) ще проверяваме дали то съществува в другата. Първото число, което отговаря на този критерий ще бъде отговорът на задачата.

Търсенето във втория масив ще направим линейно, а за по-любопитните ще оставим да си го оптимизират, използвайки техниката наречена двоично търсене, тъй като вторият масив се генерира сортиран, т.е. отговаря на изискването за прилагането на този тип търсене. Кодът за намиране на нашето решение ще изглежда така:

results matching ""

    No results matching ""