Прочитане на входните данни и съставяне на допълнителни променливи

За решението на тази задача трябва да помислим малко по-алгоритмично. Дадена ни е редица от числа и трябва да проверяваме дали всяко следващо, ще бъде по-голямо от предното и ако е така да броим колко дълга е редицата, в която това условие е изпълнено. След това трябва да намерим коя редица от всички такива е най-дълга. За целта, нека да си направим няколко променливи, които ще ползваме през хода на задачата.

Променливата n е броя числа, които ще получим от конзолата. В countCurrentLongest ще запазваме броя на елементите в нарастващата редица, която броим в момента. Напр. при редицата: 5, 6, 1, 2, 3 countCurrentLongest ще бъде 2, когато сме стигнали втория елемент от броенето (5, 6, 1, 2, 3) и ще стане 3, когато стигнем последния елемент (5, 6, 1, 2, 3), понеже нарастващата редица 1, 2, 3 има 3 елемента. Ще използваме countLongest, за да запазим най-дългата нарастваща редица. Останалите променливи са a - числото, на което се намираме в момента, и aPrev - предишното число, което ще сравним с a, за да разберем дали редицата расте.

results matching ""

    No results matching ""