Задачи с единична проверка

Втората задача на практическия изпит по “Основи на програмирането” обхваща условна конструкция и прости премятания. Нека разгледаме няколко примера.

results matching ""

    No results matching ""