Задача: четворки нарастващи числа

По дадена двойка числа a и b да се генерират всички четворки n1, n2, n3, n4, за които a ≤ n1 < n2 < n3 < n4 ≤ b.

Вход

Входът съдържа две цели числа a и b в интервала [0 … 1000], по едно на ред.

Изход

Изходът съдържа всички търсени четворки числа, в нарастващ ред, по една на ред.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3
7
3 4 5 6
3 4 5 7
3 4 6 7
3 5 6 7
4 5 6 7
15
20
15 16 17 18
15 16 17 19
15 16 17 20
15 16 18 19
15 16 18 20
15 16 19 20
15 17 18 19
15 17 18 20
15 17 19 20
15 18 19 20
16 17 18 19
16 17 18 20
16 17 19 20
16 18 19 20
17 18 19 20
Вход Изход Вход Изход
5
7
No 10
13
10 11 12 13

results matching ""

    No results matching ""