Задача: перфектен диамант

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае перфектен диамант с размер n като в примерите по-долу.

Вход

Входът е цяло число n в интервала [1 … 1000].

Изход

На конзолата трябва да се отпечата диамантът като в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2  * 
*-*
 * 
3   *  
 *-* 
*-*-*
 *-* 
  *  
Вход Изход Вход Изход
4    *   
  *-*  
 *-*-* 
*-*-*-*
 *-*-* 
  *-*  
   *   
5     *    
   *-*   
  *-*-*  
 *-*-*-* 
*-*-*-*-*
 *-*-*-* 
  *-*-*  
   *-*   
    *    

results matching ""

    No results matching ""