Насоки и подсказки

Решете задачата самостоятелно използвайки наученото от предишните две. Спомнете си разликата между операторите за целочислено деление ( / ) и деление с остатък ( % ) в C#.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/515#3.

results matching ""

    No results matching ""