Добавяне на картинките за играта

Следва да добавим картинките за играта.

От [Solution Explorer] създаваме папка "images" в коренната директория на проекта. Използваме менюто [Add] → [New Folder].

Сега добавяме картинките за играта (те са част от файловете със заданието за този проект и могат да бъдат свалени от тук). Копираме ги от Windows Explorer и ги поставяме в папката "images" в [Solution Explorer] във Visual Studio с copy/paste.

results matching ""

    No results matching ""