Глава 7.1. По-сложни цикли

След като научихме какво представляват и за какво служат for циклите, сега предстои да се запознаем с други видове цикли, както и с някои по-сложни конструкции за цикъл. Те ще разширят познанията ни и ще ни помагат в решаването на по-трудни и по-предизвикателни задачи. По-конкретно, ще разгледаме как се ползват следните програмни конструкции:

  • цикли със стъпка
  • while цикли
  • do-while цикли
  • безкрайни цикли

В настоящата тема ще разберем и какво представлява операторът break, както и как чрез него да прекъснем един цикъл. Също така, използвайки try-catch конструкцията, ще се научим да следим за грешки по време на изпълнението на програмата ни.

Видео

Гледайте видео-урок по тази глава тук: https://www.youtube.com/watch?v=IovQ8OTnYuQ.

results matching ""

    No results matching ""