Пример: четни степени на 2

Да се отпечатат четните степени на 2 до 2^n: 2^0, 2^2, 2^4, 2^8, …, 2^n. Например, ако n = 10, то резултатът ще е 1, 4, 16, 64, 256, 1024.

Ето как можем да решим задачата:

  • Създаваме променлива num за текущото число, на която присвояваме начална стойност 1.
  • За стъпка на цикъла задаваме стойност 2.
  • В тялото на цикъла: oтпечатваме стойността на текущото число и увеличаваме текущото число num 4 пъти (според условието на задачата).

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/514#3.

results matching ""

    No results matching ""