Пример: най-голям общ делител (НОД)

Да се въведат цели числа a и b и да се намери НОД(a, b).

Ще решим задачата чрез алгоритъма на Евклид:

 • Създаваме променливи a и b, на които присвояваме целочислени стойности, взети от входа на конзолата.
 • За условие на цикъла слагаме израз, който е true, ако числото b е различно от 0.
 • В тялото на цикъла следваме указанията от псевдо кода:
  • Създаваме временна променлива, на която присвояваме текущата стойност на b.
  • Присвояваме нова стойност на b, която е остатъка от делението на a и b.
  • На променливата a присвояваме предишната стойност на променливата b.
 • След като цикълът приключи и сме установили НОД, го отпечатваме на екрана.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/514#6.

results matching ""

  No results matching ""