Изчисляване и отпечатване на покрива

От примерите можем да разберем, че покривът е съставен от две кули и междинна част. Всяка кула се състои от начало /, среда ^ и край \.

\ е специален символ в езика C# и използвайки само него в метода Console.WriteLine(…), конзолата няма да го разпечата, затова с \\ показваме на конзолата, че искаме да отпечатаме точно този символ, без да се интерпретира като специален (екранираме го, на английски се нарича “character escaping”).

Средата е с размер, равен на n / 2, следователно можем да отделим тази стойност в отделна променлива. Тя ще пази големината на средата на кулата.

Декларираме си и втора променлива, в която ще пазим стойността на частта между двете кули. Междинната част на покрива е с размер 2 * n - 2 * colSize - 4.

За да отпечатаме на конзолата покрива, ще използваме new string, която приема два параметъра (char, int) и съединява даден символ n на брой пъти.

results matching ""

    No results matching ""