Изчисляване броя на тиретата и отпечатване на горната част на брадвата

За решението на задачата е нужно първо да изчислим големината на тиретата от ляво, средните тирета, тиретата от дясно и цялата дължина на фигурата.

След като сме декларирали и инициализирали променливите, можем да започнем да изчертаваме фигурата като започнем с горната част. От примерите можем да разберем каква е структурата на първия ред и да създадем цикъл, който се повтаря n брой пъти. На всяка итерация от цикъла средните тирета се увеличават с 1, а тиретата от дясно се намаляват с 1.

За да можем да използваме отново създадените променливи при чертането на дръжката на брадвата, трябва да намалим средните тирета с 1,а тиретата от дясно да увеличим с 1.

results matching ""

    No results matching ""