Какво научихме от тази глава?

Запознахме се с конструктора new string:

string printMe = new string('*', 5);

Научихме се да чертаем фигури с вложени for цикли:

for (var r = 1; r <= 5; r++)
{
   Console.Write("*");
   for (var c = 1; c < 5; c++)
      Console.Write(" *");
   Console.WriteLine();
}

results matching ""

    No results matching ""