Пример: правоъгълник от 10 x 10 звездички

Да се начертае в конзолата правоъгълник от 10 x 10 звездички.

Вход Изход
(няма) **********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

Насоки и подсказки

Как работи примерът? Инициализира се цикъл с променлива i = 1, която се увеличава на всяка итерация на цикъла, докато е по-малка или равна на 10. Така кодът в тялото на цикъла се изпълнява 10 пъти. В тялото на цикъла се печата на нов ред в конзолата new string('*', 10), което създава низ от 10 звездички.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/512#0.

results matching ""

    No results matching ""