Отпечатване на средните редове

При печатането на средната част трябва да проверим дали редът е (n-1) / 2 - 1, тъй като от примерите е видно, че на този ред трябва да печатаме вертикални чертички вместо интервали.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/512#7.

results matching ""

    No results matching ""