Разпределяне числата по групи

За да прочетем и разпределим всяко число в съответната му група, ще си послужим с for цикъл от 0 до n (броя на числата). Всяка итерация на цикъла ще прочита и разпределя едно единствено число (currentNumber) в съответната му група. За да определим дали едно число принадлежи към дадена група, правим проверка в съответния ѝ диапазон. Ако това е така - увеличаваме броя на числата в тази група (cntP1, cntP2 и т.н.) с 1.

results matching ""

    No results matching ""