Проверяване дали наследството е достатъчно и отпечатване на резултата

Накрая остава да отпечатаме резултатите, като за целта правим проверка дали наследството (heritage) му е било достатъчно да живее без да работи или не. Ако наследството (heritage) е положително число, отпечатваме: „Yes! He will live a carefree life and will have {N} dollars left.“, а ако е отрицателно число: „He will need {М} dollars to survive.“. Не забравяме да форматираме сумата до два знака след десетичната точка.

Hint: Обмислете използването на функцията Math.Abs(…) при отпечатване на изхода, когато наследството е недостатъчно.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/511#2.

results matching ""

    No results matching ""