Инсталиране на Turtle Graphics NuGet пакет

Инсталираме NuGet пакета "Nakov.TurtleGraphics" към нашия нов Windows Forms проект. От Visual Studio може да се добавят външни библиотеки (пакети) към съществуващ C# проект. Те добавят допълнителна функционалност към нашите приложения. Официалното хранилище (repository) за C# библиотеки се поддържа от Microsoft и се нарича NuGet (http://www.nuget.org/).

Кликаме с десен бутон на мишката върху проекта в Solution Explorer и избираме [Manage NuGet Packages…]:

Ще се отвори прозорец за търсене и инсталиране на NuGet пакети. Нека потърсим пакети по ключова дума nakov. Ще излязат няколко пакета. От тях избираме пакет Nakov.TurtleGraphics. Натискаме [Install], за да го инсталираме към нашия C# проект:

Към нашия C# проект вече е включена външната библиотека Nakov.TurtleGraphics. Тя дефинира клас Turtle, който представлява костенурка за рисуване. За да го използваме, трябва да добавим в C# кода за нашата форма (Form1.cs). Добавяме следния код, най-отгоре в началото на файла:

results matching ""

    No results matching ""