Задача: * чертане на звезда с костенурката

Добавете бутон [Star], който чертае звезда с 5 върха (петолъчка), като на фигурата по-долу:

Подсказка:

Сменете цвета: Turtle.PenColor = Color.Green.

В цикъл повторете 5 пъти следното:

  • Движение напред 200.
  • Ротация на 144 градуса.

results matching ""

    No results matching ""