Задача: * чертане на шестоъгълник с костенурката

Добавете бутон [Hexagon], който чертае правилен шестоъгълник:

Подсказка:

В цикъл повторете 6 пъти следното:

  • Ротация на 60 градуса.
  • Движение напред 100.

results matching ""

    No results matching ""