Пример: сумиране на числа

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и ги сумира.

  • От първия ред на входа се въвежда броят числа n.
  • От следващите n реда се въвежда по едно число.
  • Числата се сумират и накрая се отпечатва резултатът.

Примерен вход и изход

Вход Изход
2
10
20
30
3
-10
-20
-30
-60
4
45
-20
7
11
43
1
999
999
0 0

results matching ""

    No results matching ""