Използване на тернарен оператор

Без използване на тернарен оператор кодът е по-дълъг, но се чете лесно:

С използване на тернарен оператор кодът е много по-кратък, но може да изисква допълнителни усилия, за да бъде прочетен и разбран като логика:

results matching ""

    No results matching ""