Изчисляване началния час на изпита и времето на пристигане на студента

След като прочетохме входа, можем да започнем да разписваме логиката за изчисление на резултата. Нека първо да изчислим началния час на изпита в минути за по-лесно и точно сравнение.

Нека изчислим по същата логика и времето на пристигане на студента.

Остава ни да пресметнем разликата в двете времена, за да можем да определим кога и с какво време спрямо изпита е пристигнал студентът.

results matching ""

    No results matching ""