Задача: билети за мач

Група запалянковци решили да си закупят билети за Евро 2016. Цената на билета се определя спрямо две категории:

 • VIP499.99 лева.
 • Normal249.99 лева.

Запалянковците имат определен бюджет, a броят на хората в групата определя какъв процент от бюджета трябва да се задели за транспорт:

 • От 1 до 4 – 75% от бюджета.
 • От 5 до 9 – 60% от бюджета.
 • От 10 до 24 – 50% от бюджета.
 • От 25 до 49 – 40% от бюджета.
 • 50 или повече – 25% от бюджета.

Напишете програма, която да пресмята дали с останалите пари от бюджета могат да си купят билети за избраната категория, както и колко пари ще им останат или ще са им нужни.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 3 реда:

 • На първия ред е бюджетът – реално число в интервала [1 000.00 … 1 000 000.00].
 • На втория ред е категорията – "VIP" или "Normal".
 • На третия ред е броят на хората в групата – цяло число в интервала [1 … 200].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата един ред:

 • Ако бюджетът е достатъчен:
  • "Yes! You have {N} leva left." – където N са останалите пари на групата.
 • Ако бюджетът НЕ Е достатъчен:
  • "Not enough money! You need {М} leva." – където М е сумата, която не достига.

Сумите трябва да са форматирани с точност до два символа след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
1000
Normal
1
Yes! You have 0.01 leva left. 1 човек : 75% от бюджета отиват за транспорт.
Остават: 1000 – 750 = 250.
Категория Normal: билетът струва 249.99 * 1 = 249.99
249.99 < 250: остават му 250 – 249.99 = 0.01
Вход Изход Обяснения
30000
VIP
49
Not enough money! You need 6499.51 leva. 49 човека: 40% от бюджета отиват за транспорт.
Остават: 30000 – 12000 = 18000.
Категория VIP: билетът струва 499.99 49.
24499.510000000002 < 18000.
Не стигат 24499.51 - 18000 = *6499.51

results matching ""

  No results matching ""