Изчисляване цените за престой през Май и Октомври

Нека започнем с първата група месеци: Май и Октомври. За тези два месеца цената на престой е еднаква и за двата типа настаняване - в студио и в апартамент. Съответно остава само да направим вътрешна проверка спрямо броят нощувки, за да преизчислим съответната цена (ако се налага).

results matching ""

    No results matching ""