Какво научихме от тази глава?

Да си припомним новите конструкции и програмни техники, с които се запознахме в тази глава.

Вложени проверки

if (condition1)
{
  if (condition2)
    // тяло; 
  else
    // тяло;
}

По-сложни проверки с &&, ||, ! и ()

if ((x == left || x == right) && y >= top && y <= bottom)
  Console.WriteLine(…);

Switch-case проверки

switch (селектор)
{
  case стойност1:
    конструкция;
    break;
  case стойност2:
  case стойност3:
    конструкция;
    break;
  …
  default:
    конструкция;
    break;
}

results matching ""

  No results matching ""