Пример: обръщение според възраст и пол

Според въведени възраст (десетично число) и пол (m / f) да се отпечата обръщение:

  • Mr.” – мъж (пол “m”) на 16 или повече години.
  • Master” – момче (пол “m”) под 16 години.
  • Ms.” – жена (пол “f”) на 16 или повече години.
  • Miss” – момиче (пол “f”) под 16 години.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
12
f
Miss 17
m
Mr.
Вход Изход Вход Изход
25
f
Ms. 13.5
m
Master

results matching ""

    No results matching ""