Събития

Следва да хванем следните събития, за да напишем C# кода, който ще се изпълни при настъпването им:

 • Събитието Click на бутона buttonDraw (извиква се при натискане на бутона).
 • Събитието ValueChanged на контролите за въвеждане на числа numericUpDownX1, numericUpDownY1, numericUpDownX2, numericUpDownY2, numericUpDownX и numericUpDownY (извиква се при промяна на стойността в контролата за въвеждане на число).
 • Събитието Load на формата FormPointAndRectangle (извиква се при стартиране на приложението, преди да се появи главната форма на екрана).
 • Събитието Resize на формата FormPointAndRectangle (извиква се при промяна на размера на главната формата).

Всички изброени по-горе събития ще изпълняват едно и също действие – Draw(), което ще визуализира правоъгълника и точката и ще показва дали тя е вътре, вън или на някоя от страните. Кодът трябва да изглежда така:

private void buttonDraw_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Draw();
}

private void FormPointAndRectangle_Load(object sender, EventArgs e)
{
  Draw();
}

private void FormPointAndRectangle_Resize(object sender, EventArgs e)
{
  Draw();
}

private void numericUpDownX1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
  Draw();
}

 /* TODO: implement in the same way event handlers
  numericUpDownY1_ValueChanged, 
  numericUpDownX2_ValueChanged, 
  numericUpDownY2_ValueChanged, 
  numericUpDownX_ValueChanged and 
  numericUpDownY_ValueChanged */

private void Draw()
{
  // TODO: implement this a bit later …
}

results matching ""

  No results matching ""