Реализация на описаната идея

Примерна реализация на описаната идея (части от кода са замъглени с цел да се стимулира самостоятелно мислене и решение):

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/508#12.

results matching ""

    No results matching ""