Задача: цена за транспорт

Студент трябва да пропътува n километра. Той има избор измежду три вида транспорт:

  • Такси. Начална такса: 0.70 лв. Дневна тарифа: 0.79 лв./км. Нощна тарифа: 0.90 лв./км.
  • Автобус. Дневна / нощна тарифа: 0.09 лв./км. Може да се използва за разстояния минимум 20 км.
  • Влак. Дневна / нощна тарифа: 0.06 лв./км. Може да се използва за разстояния минимум 100 км.

Напишете програма, която въвежда броя километри n и период от деня (ден или нощ) и изчислява цената на най-евтиния транспорт.

Входни данни

От конзолата се четат два реда:

  • Първият ред съдържа числото n – брой километри – цяло число в интервала [1 … 5000].
  • Вторият ред съдържа дума “day” или “night” – пътуване през деня или през нощта.

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата най-ниската цена за посочения брой километри.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
5
day
4.65 7
night
7
Вход Изход Вход Изход
25
day
2.25 180
night
10.8

results matching ""

    No results matching ""