Извършване на проверки и обработка на изходните данни

Вече сме направили нужните пресмятания и следващата стъпка е да проверим дали получените литри вино са достатъчни. За целта ще използваме проста условна конструкция от типа if-else, като в условието ще проверим дали литрите вино от реколтата са повече от или равни на нужните литри.

Ако проверката върне резултат true, от условието на задачата виждаме, че на първия ред трябва да разпечатаме виното, което сме получили от реколтата. За да спазим условието тази стойност да бъде закръглена до по-ниското цяло число, ще използваме метода Math.Floor(…) при разпечатването й чрез placeholder.

На втория ред има изискване да разпечатаме резултатите, като ги закръглим към по-високото цяло число, което ще направим с метода Math.Ceiling(…). Стойностите, които трябва да разпечатаме, са на оставащото количество вино и количеството вино, което се пада на един работник. Оставащото количество вино е равно на разликата между получените литри вино и нужните литри вино. Стойността на това количество ще изчислим в нова променлива, която ще декларираме и инициализираме в блок тялото на if, преди разпечатването на първия ред. Количеството вино, което се полага на един работник, ще изчислим като оставащото вино го разделим на броя на работниците.

Ако проверката ни върне резултат false от условието на задачата виждаме, че трябва да разпечатаме разликата от нужните литри и получените от тази реколта литри вино. Има условие резултата да е закръглен към по-ниското цяло число, което ще направим с метода Math.Floor(…).

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/507#3.

results matching ""

    No results matching ""