Създаване на нов C# проект и добавяне на контроли

Този път създаваме нов Windows Forms Application с име “Currency-Converter”:

Нареждаме следните контроли във формата:

  • Една кутийка за въвеждане на число (NumericUpDown)
  • Един падащ списък с валути (ComboBox)
  • Текстов блок за резултата (Label)
  • Няколко надписа (Label)

Нагласяме размерите и свойствата им, за да изглеждат долу-горе като на картинката:

results matching ""

    No results matching ""