Оператори за сравнение

В езика C# можем да използваме следните оператори за сравнение на данни:

Оператор Означение Работи за
Проверка за равенство == числа, стрингове, дати
Проверка за различие !=
По-голямо > числа, дати, други сравними типове
По-голямо или равно >=
По-малко <
По-малко или равно <=

Ето един пример:

results matching ""

    No results matching ""