Сравняване на числа

В програмирането можем да сравняваме стойности чрез следните оператори:

  • Оператор < (по-малко)
  • Оператор > (по-голямо)
  • Оператор <= (по-малко или равно)
  • Оператор >= (по-голямо или равно)
  • Оператор == (равно)
  • Оператор != (различно)

При сравнение резултатът е булева стойност – true или false, в зависимост от това дали резултатът от сравнението е истина или лъжа.

Примери за сравнение на числа

Обърнете внимание, че при отпечатване на стойностите true и false в езика C#, те се отпечатват с главна буква, съответно True и False.

results matching ""

    No results matching ""