Извеждане на текст по шаблон (placeholder)

Placeholder представлява израз, който ще бъде заменен с конкретна стойност при отпечатване. Методите Console.Write(…) / WriteLine(…) поддържат печатане на текст по шаблон, като първият аргумент, който трябва да подадем, е форматиращият низ, следван от броя аргументи, равен на броя на плейсхолдърите.

Console.WriteLine("You are {0} {1}, a {2}-years old person from {3}.",
  firstName, lastName, age, town);

results matching ""

    No results matching ""