Задача: парички

Преди време Пешо си е купил биткойни. Сега ще ходи на екскурзия из Европа и ще му трябва евро. Освен биткойни има и китайски юани. Пешо иска да обмени парите си в евро за екскурзията. Напишете програма, която да пресмята колко евро може да купи спрямо следните валутни курсове:

 • 1 биткойн = 1168 лева.
 • 1 китайски юан = 0.15 долара.
 • 1 долар = 1.76 лева.
 • 1 евро = 1.95 лева.

Обменното бюро има комисионна от 0 до 5 процента от крайната сума в евро

Входни данни

От конзолата се четат 3 числа:

 • На първия ред – броят биткойни. Цяло число в интервала [0 … 20].
 • На втория ред – броят китайски юани. Реално число в интервала [0.00 … 50 000.00].
 • На третия ред – комисионната. Реално число в интервала [0.00 … 5.00].

Изходни данни

На конзолата да се отпечата 1 число - резултатът от обмяната на валутите. Не е нужно резултатът да се закръгля.

Примерен вход и изход

Вход Изход
1
5
5
569.668717948718

Обяснение:

 • 1 биткойн = 1168 лева
 • 5 юана = 0.75 долара
 • 0.75 долара = 1.32 лева
 • 1168 + 1.32 = 1169.32 лева = 599.651282051282 евро
 • Комисионна: 5% от 599.651282051282 = 29.9825641025641
 • Резултат: 599.651282051282 - 29.9825641025641 = 569.668717948718 евро
Вход Изход Вход Изход
20
5678
2.4
12442.2442010256 7
50200.12
3
10659.4701177436

results matching ""

  No results matching ""