Системна конзола

Обикновено наричана само "конзола", системната, или още компютърната конзола, представлява устройството, чрез което подаваме команди на компютъра в текстов вид и получаваме резултатите от тяхното изпълнение отново като текст.

В повечето случаи системната конзола представлява текстов терминал, т.е. приема и визуализира само текст, без графични елементи като например бутони, менюта и т.н. Обикновено изглежда като прозорец с черен цвят като този:

В повечето операционни системи конзолата е достъпна като самостоятелно приложение на което пишем конзолни команди. В Windows се нарича Command Prompt, а в Linux и Mac се нарича Terminal. В конзолата се изпълняват конзолни приложения. Те четат текстов вход от командния ред и печатат изхода си като текстов изход на конзолата. В настоящата книга ще се учим на програмиране като създаваме предимно конзолни приложения.

results matching ""

    No results matching ""