Графични приложения с числови изрази

За да упражним работата с променливи и пресмятания с оператори и числови изрази, ще направим нещо интересно: ще разработим настолно приложение с графичен потребителски интерфейс. В него ще използваме пресмятания с дробни числа.

results matching ""

    No results matching ""