Събития и обработчици на събития

Дефинираме следните обработчици на събития по контролите:

След това хващаме следните събития:

  • FormConverter.Load (като кликнем върху формата 2 пъти с мишката)
  • numericUpDownAmount.ValueChanged (като кликнем върху NumericUpDown контролата 2 пъти)
  • numericUpDownAmount.KeyUp (избираме Events от таблото Properties и кликнем 2 пъти върху KeyUp)

Събитието Form.Load се изпълнява при стартиране на програмата, преди да се появи прозореца на приложението. Събитието NumericUpDown.ValueChanged се изпълнява при промяна на стойността в полето за въвеждане на число. Събитието NumericUpDown.KeyUp се изпълнява след натискане на клавиш в полето за въвеждане на число. При всяко от тези събития ще преизчисляваме резултата.

За хващане на събитие ползваме иконката със събитията (Events) в Properties прозореца във Visual Studio:

results matching ""

    No results matching ""