Графично приложение: конвертор от BGN към EUR

От нас се изисква да създадем графично приложение (GUI application), което пресмята стойността в евро (EUR) на парична сума, зададена в лева (BGN). При промяна на стойността в лева, равностойността в евро трябва да се преизчислява автоматично (използваме курс лева / евро: 1.95583).

Тази задача излиза извън изучавания в книгата материал и има за цел не да ви научи как да програмирате GUI приложения, а да ви запали интереса към разработката на софтуер. Да се залавяме за работа.

results matching ""

    No results matching ""