Насоки и подсказки

Създаваме нов проект в съществуващото Visual Studio решение. В Solution Explorer кликнете с десен бутон на мишката върху Solution 'Simple-Calculations'. Изберете [Add] -> [New Project…]:

Ще се отвори диалогов прозорец за избор на тип проект за създаване. Избираме C# конзолно приложение с име “Square-Area”:

Вече имаме solution с едно конзолно приложение в него. Остава да напишем кода за решаване на задачата. За целта отиваме в тялото на метода Main(string[] args) и пишем следния код:

Кодът въвежда цяло число чрез a = int.Parse(Console.ReadLine()), след това изчислява area = a * a и накрая печата стойността на променливата area. Стартираме програмата с [Ctrl+F5] и я тестваме с различни входни стойности:

results matching ""

    No results matching ""