Задача: съединяване на текст и числа

Напишете C# програма, която прочита от конзолата име, фамилия, възраст и град и печата съобщение от следния вид: You are <firstName> <lastName>, a <age>-years old person from <town>.

Насоки и подсказки

Добавяме към текущото Visual Studio решение още един конзолен C# проект с име “Concatenate-Data”. Пишем кода, който чете входните данни от конзолата:

Кодът, който отпечатва описаното в условието на задачата съобщение, трябва да се допише.

На горната картинка кодът е нарочно даден замъглен, за да помислите как да си го напишете сами.

Следва да се тества решението локално с [Ctrl+F5] и въвеждане на примерни входни данни.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#3.

results matching ""

    No results matching ""