Събиране на числа (оператор +)

Можем да събираме числа с оператора +:

var a = 5;
var b = 7;
var sum = a + b; // резултатът е 12

results matching ""

    No results matching ""